20 OKTOBER 2022

Werken aan de wereldpremière van de Wet voor Schone Scheepvaart

90% van alle spullen die we kopen komt de EU binnen via onze havens. De sneakers die je vandaag draagt, je tv, je eten, ze zijn vrijwel zeker op een schip de EU binnengekomen. Een schip dat onze lucht en onze zee vervuilt.

Dat kan zo niet langer. In Europa werk ik sinds de zomer van 2020 aan deze nieuwe wetgeving. Zodat we in de toekomst onze spullen op een duurzame manier over de oceanen en zeeën vervoeren.

Vervuilende brandstof
99% van de brandstoffen die momenteel in de scheepvaart worden gebruikt, zijn fossiel. De maritieme sector is jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 4% van de CO2-uitstoot in de EU en wereldwijd is dat bijna 15%.

Eerste wetgeving ter wereld
Deze wetgeving is een wereldpremière, in de EU gaan we als eerste verandering afdwingen. En we hebben niet meer veel tijd, we willen zorgen dat de planeet niet meer dan 1,5 graden opwarmt. Ondernemers moeten ook weten waar ze aan toe zijn. Je hebt als rederij niet zomaar een nieuwe vloot en de technische aanpassingen aan schepen kosten veel geld.

Met deze wet verplichten we schepen en rederijen om steeds minder CO2 uit te stoten. Vanaf 2025 komen er steeds strengere normen voor CO2-reductie. Investeerders en rederijen krijgen zo duidelijkheid over waar ze in de toekomst aan moeten voldoen, waardoor ze nu al kunnen investeren in schone schepen.

Vervuilde havens
Schepen en cruiseschepen zorgen ook voor veel luchtvervuiling in Europese havens zoals die van Amsterdam en Rotterdam. Daar maakt deze wet ook een einde aan. Vanaf 2025 mogen grote schepen alleen nog gebruik maken van walstroom, ze zijn dan verplicht om elektriciteit te gebruiken als ze in de haven liggen.

Waar zijn we nu in het proces?
Het Europees Parlement stemde op 19 oktober voor de tekst zoals die is opgesteld door de onderhandelaars (waarvan ik er een ben). De wet voor de schone scheepvaart zal de sector de komende jaren transformeren en ervoor zorgen dat de scheepvaart dankzij e-fuels minder vervuilend wordt.

Ik ben namens de Sociaaldemocraten onderhandelaar over deze wet en ben met name trots op het feit dat we ook de verplichting hebben toegevoegd om zogenaamde e-fuels te gebruiken. Dat zijn brandstoffen die geen CO2-emissie hebben (niet bij het maken en niet bij het verbranden).

Deze brandstoffen worden alleen nog weinig gemaakt, omdat ze duurder zijn en er dus ook weinig vraag naar is. Door het als een verplichting op te nemen in deze wet, zal de vraag en dus ook het aanbod toenemen. De lobby hier tegen was sterk, daarom ben ik trots dat het gelukt is om dit voor elkaar te krijgen.

Nu het Europees Parlement akkoord is met de tekst van de onderhandelaars, gaan we beginnen aan de onderhandelingen met de lidstaten (de Raad) en de Europese Commissie. Zij hebben minder ambitieuze plannen dan die van het Europees Parlement, dus dat is nog spannend.

Ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen. 8 december is het eerste overleg.

Deel dit artikel

Bekijk ook

TOP