7 JULI 2021

Vergroening en digitalisering van onze infrastructuur

Het Europees Parlement geeft groen licht voor de “Connecting Europe Facility” (CEF), het Europees financieringsprogramma dat de ontwikkeling van vervoers-, energie- en digitale infrastructuur ondersteunt.

Met een totaalbudget van ongeveer 30 miljard euro is dit het belangrijkste Europese financieringsinstrument voor infrastructuur in Europa, vooral voor projecten die de vervoersinfrastructuur moderniseren en grensoverschrijdende verbindingen bevorderen.

De EU investeert in de vergroening en digitalisering van onze infrastructuur. Dit financieringsprogramma speelt een cruciale rol in de transportsector om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te bereiken. Ik ben blij dat wij vastgelegd hebben dat 60% van de CEF in klimaatacties geïnvesteerd moet worden.

Dit is ook belangrijk in het kader van de komende herziening van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T), dat wij in het najaar verwachten. Het zal bijvoorbeeld het Europees vervoersnetwerk vergroten, zodat meer mensen en goederen per spoor en per binnenvaart vervoerd kunnen worden. Dit draagt bij aan de vergroening van de sector, zodat onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van een groene en gezonde planeet.

Het financieringsinstrument voor vervoer is ook belangrijk voor de ontwikkeling van een pan-Europese laad- en waterstofinfrastructuur voor auto’s, vrachtwagens en schepen in havens. Alternatieve brandstoffen zullen de centrale rol spelen om deze sectoren te verduurzamen maar daarvoor is dus ook infrastructuur nodig.

Wij verwachten met het Fitfor55 pakket op 14 juli dan ook duidelijke regelgeving voor nul-emissie transportmiddelen en – infrastructuur die met name door ondersteuning van de CEF financiering kunnen krijgen.

Deel dit artikel

Bekijk ook

TOP