24 NOVEMBER 2021

Verduurzaming scheepvaartsector vanuit Europa

Door de sociaaldemocraten in het Europees Parlement ben ik benoemd als vertegenwoordiger om te onderhandelen over de ambitieuze Europese wetgeving over verduurzaming van de scheepvaart (Fuel EU Maritime). Deze wetgeving is nodig om de klimaatdoelen vastgelegd in Fit-for-55 (55% minder CO2-uitstoot in 2030) te behalen.

Een belangrijke ontwikkeling gezien grofweg 14% van alle CO2-uitstoot in de Europese transportsector voor rekening is van de scheepvaart. Deze sector draait nog steeds bijna volledig op fossiele brandstoffen. Dit moet anders. 90% van al onze spullen komen Europa binnen via onze havens door middel van die gigantische schepen met ontelbaar veel containers. Het vergroenen van deze schepen zal dan ook cruciaal blijken om de klimaatambities waar te maken. Een mooie uitdaging op weg naar een groene toekomst,

90% van al onze spullen komen Europa binnen via onze havens door middel van die gigantische schepen met ontelbaar veel containers.

Naast de uitstoot van CO2 is de scheepvaart ook verantwoordelijk voor de uitstoot van luchtverontreiniging. Met enorme gevolgen voor de gezondheid van mens en natuur, voornamelijk in havensteden als Rotterdam en in de kustgebieden. Jaarlijks zijn er in Nederland tot twaalfduizend sterfgevallen en zestienduizend opnames op de spoedeisende hulp ten gevolge van luchtvervuiling.

Tegelijkertijd is het ook de sector die van groot belang is voor Nederland en de Nederlandse economie. Goederenvervoer in containers over het water is nu al vele male duurzamer dan via het vliegtuig of de weg.

We moeten een zorgvuldige transitie maken zonder dat dit ten koste gaat van de Europese concurrentiepositie in deze mondiale sector. Ik ben erg hoopvol. De sector erkent dat er een omschakeling moet plaatsvinden en investeert al volop in het koolstofvrij maken van hun huidige brandstofmix. Kijk bijvoorbeeld naar de haven van Rotterdam die investeert in waterstof, en bedrijven stimuleert om over te stappen op klimaatvriendelijke brandstof.

Deel dit artikel

Bekijk ook

TOP