19 DECEMBER 2022

Transport update

Afgelopen jaar was intens voor de vervoerssector en voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het behalen van de klimaatdoelen. Door de oorlog in Oekraïne zien we hoe belangrijk het is om te investeren in hernieuwbare energie, zodat we minder afhankelijk zijn van de invoer van olie en gas. Die veranderingen hebben gevolgen voor de vervoerssector en de Europese regels daarover.

Wet voor schone scheepvaart
Momenteel werken we aan de afronding van de nieuwe wet voor schone scheepvaart, waarover ik namens het Europees Parlement met de Europese Commissie en de lidstaten onderhandel. De wet voor schone scheepvaart is onderdeel van het Fit for 55 pakket, dat bestaat uit 14 wetten. Met dat pakket wil de EU de uitstoot van CO2 met 55% verminderen ten opzichte van 1990. Ik heb er alle vertrouwen in dat het in 2023 lukt om dit dossier af te sluiten!

Over scheepvaart gesproken: dit jaar werkte ik ook aan de vernieuwing van een wet voor passagiersschepen, zoals veerboten. Ik ben blij dat ik mee kon werken aan het veiliger maken van veerboten in Europa.

Verkeersveiligheid
Ik blijf me inzetten voor de wetgeving voor de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs, dat onderdeel is van het mobiliteitspakket. De lidstaten moeten blijven controleren of de regels wel gevolgd worden, voor het welzijn van de chauffeurs in Europa. Bij de onderhandelingen voor een nieuwe wet heb ik ervoor gepleit dat er meer parkeerruimte voor chauffeurs komt.

Luchtvaart
In de luchtvaartsector werden meldingen van piloten en cabinepersoneel over vermoeidheid en pesterijen genegeerd. Daarover heb ik vragen gesteld aan de Europese Commissie, want slechte arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Bij de vernieuwing van de wetten hierover, ga ik zorgen dat de arbeidsomstandigheden en veiligheid aan de orde komen.

Bekijk ook

TOP