9 FEBRUARI 2023

Schone lucht, goed voor iedereen

Schone lucht is van levensbelang voor onze gezondheid en voor de natuur om ons heen. Dankzij Europese regels die de rijksoverheid, de provincies en de gemeenten moeten naleven, is de luchtkwaliteit de afgelopen 30 jaar flink verbeterd.

Gezondheid
Toch gaan elk jaar weer honderdduizenden mensen in Europa dood aan ziektes die veroorzaakt worden door het inademen van slechte lucht. Denk daarbij aan longkanker en hart- en vaatziekten. Ook veroorzaakt luchtvervuiling bij vele duizenden kinderen astma. De boosdoeners zijn zwevende deeltjes (fijnstof), stikstofoxide dat vrijkomt in verbrandingsmotors en ozon.

Maar niet alleen mensen lijden aan het inademen van smerige lucht, ook de natuur gaat er door achteruit. De neerslag van stikstofverbindingen doet de bodem verzuren. Kwetsbare natuurgebieden lopen schade op en zo wordt ook de leefomgeving van veel diersoorten bedreigt.

In 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie strengere normen opgesteld om luchtvervuiling tegen te gaan. De Europese Unie is op dit moment bezig die nieuwe normen te verwerken in de Europese wetten.

Ik ben er trots op dat ik in het Europees Parlement de onderhandelingen kan leiden over wat er wel en niet in de nieuwe wet moet staan.

In de nieuwe regels zal onder meer staan dat:

  • in 2050 de lucht schoon moet zijn. Luchtvervuiling mag dan niet meer schadelijk zijn voor mens en natuur.
  • om de paar jaar de regels opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Door vaste evaluatiemomenten zorgen we ervoor dat de normen aangepast kunnen worden als wetenschappers tot nieuwe inzichten komen.
  • de Europese Unie lokale gemeenten helpt om de gemaakte plannen uit te voeren.
  • bedrijven die zich niet aan de regels houden boetes krijgen en mensen die lijden aan gezondheidsproblemen compensatie kunnen eisen.

Concrete maatregelen
Ik stel voor om milieuzones uit te breiden als vast staat dat vervoer te veel luchtvervuiling veroorzaakt. Het is cruciaal relatief eenvoudige maatregelen zo snel mogelijk te nemen. Denk daarbij aan het verlagen van de maximumsnelheid, gratis openbaar vervoer en vervuilde zones en straten afsluiten voor verkeer (schone zones). Havensteden vragen extra aandacht vanwege de sterk vervuilende uitlaatgassen van zeeschepen. Een nieuwe Europese wet die nu in de maak is, stelt het verplicht dat schepen die aan de kade liggen hun motoren uit zetten en gebruik maken van walstroom voor hun elektriciteitsbehoefte aan boord.

Bekijk ook

TOP