20 DECEMBER 2022

Opkomen voor gendergelijkheid

In oktober 2022 ben ik verkozen in het bestuur van PES Women. Dit is de vrouwenorganisatie van PES, de Partij van Europese Socialisten, waar meer dan 30 Sociaaldemocratische partijen in Europa lid van zijn. PES Women promoot gendergelijkheid en de vertegenwoordiging van vrouwen, zowel binnen als buiten de PES en is invloedrijk op het bepalen van de agenda op deze onderwerpen. Een grote eer en verantwoordelijkheid dus!

Het bestuur van PES bestaat uit een groep van vrouwen met verschillende achtergronden - niet iedereen is bijvoorbeeld werkzaam in de Europese politiek. Daarom zal ik mijn kennis en expertise uit het Europees Parlement meenemen en overbrengen naar PES.

Ik zie dat de invloed van anti-gender organisaties steeds groter wordt. De weerstand tegen bijvoorbeeld abortus lijkt, ook in Europa, steeds luider te worden. Ook is de acceptatie van de lhbtiq+ gemeenschap geen gegeven meer. Ik wil uitzoeken hoe deze organisaties aan hun invloed komen. Waar halen ze hun geld vandaan? Wat voor invloed hebben zij op de politiek en de maatschappij? Deze organisaties werken graag onder de radar, en daarom is het belangrijk dat zij boven water worden gehaald. Ik hoop hier met PES Women een bijdrage aan te kunnen leveren.

Ik sta altijd open voor ideeën of initiatieven van jullie kant. Weet mij dus vooral te vinden!

Bekijk ook

TOP