18 DECEMBER 2023

Jezelf kunnen zijn

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, en zich veilig en beschermd voelen. Of je nu vrouw, non-binair of man bent, of je nu in Hongarije, Italië of Nederland woont. Ik zet me in voor gelijke rechten voor iedereen, waar je ook woont.

Een anti-homowet in Hongarije of discriminatie en geweld tegen de queergemeenschap in Nederland. Overal in Europa staan gelijke rechten onder druk. Ook vrouwenrechten. Denk maar aan strenge abortuswetgeving in de Verenigde Staten of Polen. Maar ook hier zijn conservatieve krachten aan het werk om vrouwenrechten ongedaan te maken.

Baas in eigen buik
Abortus is geen misdaad, maar in veel landen staat abortus nog steeds in het Wetboek van Strafrecht. Ook in
Nederland is abortus geen recht, het is ‘strafbaar, tenzij’.

In feite zou je kunnen zeggen dat er niets aan de hand is, want als je een veilige abortus wil, dan kan dat hier. Maar als je verder kijkt in Hongarije of Polen bijvoorbeeld waar extreemrechts aan de macht is, zie je dat die rechten geen gegeven zijn.

Op dit moment kan elk land in Europa zelf zijn abortuswetgeving bepalen. Het recht op abortus moet daarom een fundamenteel Europees recht worden.

Haat tegen queergemeenschap
Discriminatie, haat en geweld tegen de queergemeenschap neemt toe. Steeds meer LHBTIQ+’ers voelen zich onveilig in Nederland. Al met al vindt nog maar een kwart van hen Nederland een gidsland op dit vlak, heel anders dan in 2019, toen de helft dit nog vond.

Loontransparantie
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is één van de grondbeginselen van de Europese Unie. Toch verdienen vrouwen minder dan mannen in Europa, voor hetzelfde werk.

Maar dankzij een nieuwe wet voor loontransparantie zetten we een grote stap. Binnenkort is het niet meer aan
jou om aan te tonen dat je minder verdient dan je collega’s, maar aan je werkgever om aan te tonen dat die het wél correct doet.

Ook mogen werkgevers niet meer vragen naar het vorige salaris van een nieuwe werknemer. Zo wordt jouw loon gebaseerd op wat de functie daadwerkelijk waard is, en niet op toevalligheden van je oude salaris.

Anti-gender
Anti-genderbewegingen zijn conservatieve, extreemrechtse of religieuze organisaties die zich afzetten tegen alles wat niet wit, heteronormatief of masculien is. Zogenaamde beschermers van het kind en het traditionele gezin.

Omdat de beweging groepen samenbrengt van over heel de wereld een veel financiële middelen heeft, rijkt hun invloed ver. Ook in Europa. Zo werd de EU-toetreding tot de Istanbul Conventie, het internationale verdrag tegen geweld tegen vrouwen, extreem tegengewerkt door deze organisaties. Gelukkig zonder succes.

Ik werk er hard aan om inzicht te krijgen in deze organisaties en hun financiële middelen, en om lobbyisten van die organisaties de toegang tot het Europees Parlement te ontzeggen.

Haatzaaien
Of iemand nu een bedreigende reactie stuurt op Instagram of je iets naar je toeschreeuwt op straat. Haatboodschappen aan het adres van vrouwen zijn schering en inslag.

Bekijk maar eens de commentaren onder artikelen over vrouwelijke BN’ers of politici. Je leest er tal van compleet misplaatste reacties over de plaats van vrouwen in onze samenleving.

Over de decolleté van de vrouw die werd geïnterviewd, over hoe die feministen allemaal wel eens een goede beurt kunnen gebruiken, over hoe vrouwen toch vooral achter het aanrecht horen,… Triest.

‘Woorden doen geen pijn’, dat klopt lang niet altijd. Onderzoek toont aan dat bedreigingen richting vrouwen leiden tot uitsluiting en angst om zich uit te spreken.

Bovendien leiden ‘onschuldige’ woorden in extreme gevallen zelfs tot haatmisdrijven en fysiek geweld. De femicidecijfers stijgen jaar na jaar. Bij zo’n zestig procent van de vrouwen die tussen 2018 en 2022 werden vermoord of gedood, was de dader de partner of ex. Bij mannen is dat slechts vier procent.

In elke Europese lidstaat gelden andere regels wat betreft haaizaaien en aanzetten tot geweld. Dat is natuurlijk gek. In een tijd waar grenzen online niet bestaan en het beledigen van vrouwen duidelijk een internationaal karakter heeft gekregen, is eenzelfde Europese wetgeving broodnodig.

Bekijk ook

TOP