9 MEI 2023

Hoe beschermen we gendergelijkheid tegen achteruitgang?

In de tuin van de universiteit van Kraków, in de zon, sprak ik over een niet zo zonnig onderwerp. Ik was in Polen deze week om te spreken over gendergelijkheid en hoe we die gelijkheid kunnen beschermen tegen achteruitgang. Niet alleen in Polen, maar overal ter wereld zie je dat zwaarbevochten rechten onder druk staan. Zo wordt het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen ingeperkt met strenge abortuswetgeving. Maar ook de lhbti gemeenschap wordt steeds meer onderdrukt en minder geaccepteerd.

Anti-genderorganisaties hebben een enorme invloed op deze achteruitgang, door het verspreiden van haat en angst voor zaken waar dat helemaal niet voor nodig is. Een steeds vaker voorkomende strategie om organisaties de mond te snoeren is door rechtszaken aan te spannen tegen private personen en ngo’s. Omdat burgers de juridische kosten zelf moeten dragen, werkt de angst voor een rechtszaak vaak zo goed dat zij geen actie meer durven ondernemen. Anti Gender Movements (AGMs) en conservatieve overheden maken gebruik van deze tactiek, met als doel ze het zwijgen op te leggen.

Er gaat veel geld naar de juridische tegenwerking van activisten en organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid. Dit geld komt vanuit diverse werelddelen, waaronder Amerika. Een progressief antwoord is nodig op deze negatieve spiraal.

Volgens de Gender Equality Index zullen we, als we in het huidige tempo doorgaan, pas over 60 jaar gendergelijkheid in de EU bereiken. De vooruitgang blijft traag en onvoldoende. Ondertussen zijn we in landen als Polen, Hongarije en Italië getuige van een zorgwekkende achteruitgang, het meest tastbare voorbeeld daarvan is het abortusverbod in Polen.

Tijdens een speciale bijeenkomst hebben we deze week in Polen met de S&D -alle sociaaldemocratische partijen- het EU-Handvest voor vrouwenrechten aangenomen. Hier worden twintig rechten in genoemd waar nooit aan getornd moet worden. Het doel is dat het handvest door de hele EU wordt aangenomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen ervan door alle lidstaten worden nageleefd.

Ik sprak met Justyna Struzik, een wetenschapper gespecialiseerd in antigender bewegingen en sociale bewegingen door de jaren heen. Ze sprak hoopvol, omdat ze aangaf dat er steeds meer mensen de straat op gaan. We moeten blijven samenwerken en samen strijden om een blok te vormen tegen deze conservatieve krachten om groepen en individuen te beschermen tegen deze anti-gender groeperingen.

De weg zal niet makkelijk zijn, is het ook nog nooit geweest, maar vastbesloten deze strijd te winnen ben ik wel, zodat alle Europese vrouwen worden beschermd en eindelijk dezelfde rechten kunnen genieten!

Bekijk ook

TOP