24 DECEMBER 2022

Gelijkheid update

2022 kende op het gebied van emancipatie en gendergelijkheid hoogte- en dieptepunten.

Het recht op abortus
De enorme terugval op abortusrechten wereldwijd, van de Verenigde Staten tot aan Polen, laat zien dat de rechten voor vrouwen, waar jarenlang voor is gestreden, ook zomaar weer de schop op kunnen. Ik blijf me inzetten voor een wereld waar iedereen toegang heeft tot veilige en legale abortus.

Wetgeving loontransparantie
We hebben een mooi kerstcadeau gekregen dit jaar! Er is een voorlopig akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad op de wetgeving die werkgevers verplicht om te rapporteren over de loonkloof, en deze wanneer aanwezig aan te passen.

Loonkloof
Ook heeft het Europees Parlement wetgeving aangenomen met quota voor meer vrouwen in de top, en worden werkgevers verplicht om informatie te verstrekken over de salarissen die zij betalen aan werknemers met gelijk werk, om zo de genderloonkloof aan te pakken.

Richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
De commissie is op dit moment druk bezig om positie te bepalen op de richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

Textielsector
In het licht van de Green Deal heeft de Europese Commissie een EU Strategie over duurzame textiel gepubliceerd. Ik ben namens de commissie gendergelijkheid onderhandelaar voor de opinie van de commissie op dit onderwerp. Misschien denk je nu: wat hebben vrouwen en de textielsector met elkaar te maken? Heel veel! 90% van de vrouwen in de textielsector zijn vrouw, vaak met lage salarissen en in kwetsbare posities, wat ze extra gevoelig voor gendergerelateerd geweld en intimidatie maakt. Ik zet in op eerlijkere arbeidsvoorwaarden en betere sociale zekerheid voor deze werknemers.

PES Women
Dit jaar ben ik verkozen tot bestuurslid van PES Women, onderdeel van PES, het netwerk van sociaaldemocratische partijen in Europa. PES Women zet zich actief in voor vrouwenrechten, organiseert evenementen en publiceert opinies over belangrijke onderwerpen. Mede met dit netwerk ga ik de financieringsstromingen van anti-gender en anti-abortus bewegingen onderzoeken.

Wie betaalt deze organisaties en wat drijft hen precies? Hoe kan het dat zij zoveel invloed hebben, en hoe ze het soms voor elkaar krijgen om bevochtte rechten weer terug te draaien?

Meer hierover in 2023.

Bekijk ook

TOP