25 APRIL 2022

Europa maakt als eerste werk van wetgeving voor duurzame scheepvaart

Bijna al onze kleding, meubels, computers en zelfs voedsel komt per schip naar ons toe. Negentig procent van alles wat we kopen komt Europa binnen via onze havens. Toch is de mondiale zeevaart momenteel de enige sector zonder concrete afspraken voor verduurzaming. Als onderdeel van de Green Deal werkt de Europese Unie als eerste aan wet- en regelgeving voor een duurzame scheepvaart.

Voor het eerst in de geschiedenis maken we afspraken over de verduurzaming van de scheepvaart met concrete doelstellingen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Het vervoer via zee en binnenvaart gaat in de toekomst alleen maar toenemen. Met deze wetgeving voorkomen we dat dit ten koste gaat van het klimaat. De scheepvaart wordt onderdeel van het Europese emissiehandelssysteem; dit houdt in dat de vervuiler voor zijn eigen uitstoot betaalt. Hiermee zal de sector worden gestimuleerd om te investeren in duurzame brandstoffen en schepen.

Daarnaast zal het gebruik van duurzame brandstoffen worden gestimuleerd. Alle schepen die aanmeren in een Europese haven worden verplicht om steeds minder CO2-uitstoot te realiseren. Ook moeten (container)schepen en cruiseschepen die in de haven liggen verplicht gebruik maken van walstroom (elektriciteit) zodat ook de ernstige luchtvervuiling in de havensteden zal worden verminderd.

De onderhandelingen in het Europees Parlement zijn nu gestart. Waar conservatieve groepen proberen het wetsvoorstel van de Commissie aan te passen door fossiele brandstoffen zoals LNG meer ruimte te geven, ben ik van mening dat er juist ingezet moet worden op het stimuleren van duurzame brandstoffen zoals e-brandstoffen (elektrisch geproduceerde brandstoffen, oftewel synthetische groene brandstoffen, zoals ammoniak en methanol). Juist nu moeten we ervoor kiezen om duurzame brandstoffen positief te stimuleren. Het is zinloos om ondernemers nu te laten investeren in LNG als we uiteindelijk willen overstappen op duurzame brandstoffen. Nu we voor het eerst in de geschiedenis van de zeevaart afspraken maken over verduurzaming is het goed om dit zorgvuldig en met een toekomstbestendige insteek te doen.

We hebben ambitieuze doelstellingen nodig om de sector te verduurzamen volgens de doelstellingen van de Europese Unie om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ondanks dat de conservatieve politici in het Europees Parlement proberen hier een stokje voor te steken, ga ik er alles aan doen om een meerderheid te krijgen voor een broeikasgasreductie van 100% tegen 2050.

Mijn internationale collega’s in de Transportcommissie hebben vaak andere prioriteiten dan de collega’s in de Klimaatcommissie. Ik probeer hier een brug tussen te slaan, ik wil geen kansen laten liggen of genoegen nemen met half werk.  Met het indienen van ruim 125 wijzigingen op het huidige wetsvoorstel ga ik werk maken van een duurzame transportvisie die in lijn is met de klimaatambities van de Green Deal.

Deel dit artikel

Bekijk ook

TOP