30 MAART 2023

Dicht de loonkloof: de Europese wet loontransparantie

Vrouwen verdienen minder dan mannen. Nee, dat is geen partijstandpunt, maar al jaren een realiteit in Europa. Daarom werken Vera Tax en Agnes Jongerius aan een Europese wet loontransparantie. Want gelijk loon voor gelijk werk, dat is toch logisch?

De loonkloof in Europa bedraagt 13%. Dat betekent dat vrouwen gemiddeld 13% minder verdienen voor hetzelfde werk als mannen. Nederland doet het nog iets slechter met 14,2%.

“Dat betekent dat vrouwen in hun leven gemiddeld 300.000 minder verdienen dan mannen. 300.000 euro! Daar moet iets aan veranderen”, zegt Vera Tax. “Daarom werken we aan een Europese wet loontransparantie.”

Informatie
De wet loontransparantie verplicht werkgevers die meer dan 50 mensen in dienst hebben om informatie openbaar te maken over het salaris dat hun werknemers ontvangen. Daarnaast hebben alle werknemers het recht om informatie over het loon op te vragen.

Als uit deze informatie blijkt er een verschil in salaris is van meer dan 5% voor hetzelfde werk, moeten werkgevers maatregelen te nemen om dit te corrigeren. Deze regels zijn dwingend en er komen ook boetes wanneer werkgevers deze maatregelen niet nemen. Zo maken we een einde aan de loonkloof.

Bewijslast
Een belangrijk aspect van deze wet is dat de bewijslast bij de werkgevers ligt. Zij moeten aantonen dat er geen sprake is van ongelijke beloning. Vera Tax is blij, “zo maken we de positie van werknemers stukken sterker.”

Ook mogen werkgevers niet meer vragen naar het vorige salaris van een nieuwe werknemer en kunnen bedrijven werknemers niet meer verbieden om met elkaar te praten over hun salaris. Zo wordt jouw loon gebaseerd op wat de functie daadwerkelijk waard is, en niet op toevalligheden van jouw oud salaris.

Sociale partners
De PvdA heeft ervoor gezorgd dat deze wet ook zorgt voor betrokkenheid van sociale partners bij de implementatie van de wetgeving. Vakbonden mogen looninformatie opvragen bij bedrijven.

Daarnaast zullen toezichthoudende instanties data verzamelen en publiceren over de stand van zaken van de loonkloof. Zo krijgen we nog beter inzicht in de omvang van de loonkloof en de effecten van de wetgeving.

Gelijk loon voor gelijk werk
“Het dichten van de loonkloof draagt bij aan gelijke beloning en gelijke kansen voor iedereen, zegt Vera Tax. “Zo werken we aan een eerlijke samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.”

Bekijk ook

TOP