De Regio Spreekt

De ongelijkheid tussen de regio en de Randstad in Nederland groeit. Kapitaal, kennis en welvaart concentreren zich in de Randstad, terwijl de regio’s aan de randen van Nederland te maken krijgen met krimp. De oorzaak? Het achterblijven van investeringen. Dit leidt tot vergrijzing, bevolkingskrimp, een tekort aan zorgverleners en onderwijzers en zelfs lagere schooladviezen. Ook staat de bereikbaarheid van de regio onder druk; bushaltes verdwijnen en de regionale treinverbinding de Maaslijn is voor de zoveelste keer op de lange baan geschoven. Dit zijn allemaal zeer zorgelijke ontwikkelingen.

Mensen die wonen in regio’s zoals Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg hebben soms het gevoel dat Den Haag hen in de steek laat. Met als resultaat dat inwoners van de regio hun heil zoeken in populistische partijen. Hoe kunnen we de belangen van de regio’s beter op het netvlies krijgen in Den Haag? Daarover ga ik de komende maanden in gesprek met experts, lokale bestuurders en met jullie! Dit doe ik in mijn webinarreeks “De Regio Spreekt”. Want ik ben van mening dat we het tij kunnen keren!

Op 23 mei vond de eerste webinar plaats. Onderzoeker/publicist Josse de Voogd was aanwezig als eerste gast; Kirsten van den Hul modereerde de webinar. Uit de eerste webinar blijkt dat ongelijkheid een meerkoppig probleem is, waarbij het belangrijk is om aandacht te hebben voor de sociaaleconomische maar ook de geopolitieke factoren. Ook bespraken we de gevolgen van de groeiende ongelijkheid op het stemgedrag van inwoners van de regio.

Wil je de eerste editie van de webinar terugkijken? Dat kan via:

Deel dit artikel

Bekijk ook

TOP