4 APRIL 2023

Breek de barrières voor vrouw op arbeidsmarkt

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met de campagne om vrouwen meer te laten werken, voorbij aan het ‘waarom’ zij dit niet doen, stelt Vera Tax.

Vrouwen neerzetten als deeltijdprinsessen die een beetje werken en voor de rest op de yogamat liggen. Dat is kort gezegd de cynische boodschap van de campagne die het kabinet onlangs lanceerde om de Nederlandse cultuur van deeltijdwerken te doorbreken.

Meer werken
Als vrouwen - inderdaad, alleen vrouwen - gewoon een paar uur per week meer werken, zijn alle problemen opgelost. Alsof vrouwen nog genoeg tijd hebben en zelf niet nadenken over hoe ze werk en onbetaald werk willen verdelen in hun leven. CDA-minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met de campagne voorbij aan het ‘waarom’ veel vrouwen in deeltijd werken en daarmee aan de oplossingen. Vrouwen willen meer betaald werken, maar kunnen dat vaak niet. Uit onderzoek blijkt dat als betaalde en onbetaalde gewerkte uren per week samen worden genomen, vrouwen en mannen evenveel werken, gemiddeld 42 uur. Zolang Nederland wetgeving en faciliteiten blijft inrichten volgens het ‘anderhalf verdienmodel’, blijven de meeste vrouwen en mannen vastzitten in de deeltijd- en voltijdklem. Zo zorgt de dure kinderopvang in Nederland ervoor dat ouders kiezen voor deeltijdwerken. Er is sinds kort dan verruimd vaderschapsverlof, maar dat is er niet omdat het kabinet dat wilde.

Toegankelijke kinderopvang
Het is er dankzij een Europese wet. Sowieso zou Europa een inspiratie moeten zijn voor de politiek om te begrijpen waarom in buurlanden vrouwen wel fulltime werken. Europa stelt periodiek doelen voor de kinderopvang vast en wil dat de kinderopvang veel toegankelijker wordt. Wat mij betreft gratis. Zulke Europese ambities omzetten in Nederlands beleid zou het kabinet als taak moeten zien. En niet de schuld neerleggen bij vrouwen.

Loonkloof
Nog een drempel: vrouwen verdienen in Nederland 14 procent minder dan mannen voor hetzelfde aantal gewerkte uren. Dit maakt het natuurlijk niet aantrekkelijker om meer te gaan werken. Als je dan thuis bekijkt wie meer uren gaat werken is de keuze, economisch en rationeel, vaak snel gemaakt. Terwijl het kabinet zichzelf op de borst klopt als het gaat om emancipatie, is de loonkloof groter dan het Europees gemiddelde van 12 procent. Niet iets om trots op te zijn. En ook hier neemt Europese wetgeving het voortouw met wetsvoorstellen om deze kloof aan te pakken. In de EU is vorige week de wet loontransparantie aangenomen. Deze wet verplicht werkgevers informatie te verstrekken over het salaris dat in hun bedrijf wordt verdiend.

Salarisdiscriminatie 
Ook wordt het aan werkgevers om te bewijzen dat er geen loonkloof is in hun bedrijf en maatregelen te nemen wanneer dit wel het geval blijkt. Dit gaat enorm verschil maken voor de salarisdiscriminatie van vrouwen. Nederland heeft drie jaar de tijd om deze wet te implementeren, maar het mag natuurlijk ook eerder. Het zou het kabinet sieren om dat te doen. Kijk naar de achterliggende redenen van de Nederlandse deeltijdcultuur - er zijn immers rapporten, onderzoeken en conclusies - en investeer in oplossingen.

Dan kunnen mensen zelf kiezen hoe ze betaald en onbetaald werk combineren, dan maakt het ook niet uit of je man of vrouw bent. Dit gaat meer betekenen dan een oppervlakkige campagne.

Bekijk ook

TOP