Mijn Europa

Elke dag aan het werk om jouw Europa eerlijker, socialer en duurzamer te maken. In het Europees Parlement houd ik mij bezig met verschillende onderwerpen, waarover hieronder meer info te vinden is. Wat hebben we al bereikt en wat voor doelen streven we na?

De sociale en economische ongelijkheid tussen Europese regio’s is helaas nog groot. Dat is geen goede zaak, de EU kan alleen slagen wanneer we er allemaal op vooruit gaan. Regionaal beleid ligt dan ook aan de basis van Europese solidariteit. Elke regio is anders en heeft haar eigen belangen en prioriteiten. De belofte van verduurzaming en digitalisering zet extra druk op de ketel. Ook de Covid-19 pandemie heeft grote impact gehad op de regio’s. Zaak om met gerichte investeringen banen te beschermen en te creëren, gezinnen te ondersteunen en regio’s te helpen richting een duurzame toekomst.

Verduurzaming van de transport- en maritieme sector is de revolutie die we nodig hebben om de Europese belofte van klimaatneutraliteit in 2050 te halen. De transportsector is verantwoordelijk voor zo’n 75 procent van onze export binnen de Europese Unie en heeft daarmee een grote impact op de werkgelegenheid.

Nederlandse vrouwen verdienen vandaag de dag nog steeds gemiddeld 14,8% minder dan hun mannelijke collega’s. Hoewel het sinds 1957 al bij wet verboden is om vrouwen minder te betalen dan mannen voor hetzelfde werk, gebeurt ook dat nog steeds. Tegen die loonkloof en ongelijkheid verzet ik mij.

Daarnaast moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Helaas zien we in Europa toenemende discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap. Ook vrouwenrechten en het recht om te beslissen over je eigen lijf staan onder druk. Als Europese Unie moeten we dan ook blijven optreden en ons blijven uitspreken tegen onrecht.

Niets missen?

We sturen ieder kwartaal een nieuwsbrief met interviews, praktijkverhalen en de nieuwste ontwikkelingen.

TOP